Vleugels van de dood Wiki
Advertisement

Szarka is een gevreesde magiër, maar hij beschouwd zijn krachten meer als een last dan een gave. Magie is wat zijn moeder Emesha en zijn voorouders het leven heeft gekost en wat hem van binnenuit verteert. Magiërs worden wereldwijd vervolgt door imperialisten, dus probeert hij zo min mogelijk op te vallen. Hij is een kundig zwaardvechter en grijpt liever naar een wapen dan dat hij magie gebruikt.

Door een jeugdtrauma blijft hij liever uit de buurt van vuur, maar om zijn moeder te wreken en heer Steffin dwars te liggen, probeert hij het dorp Ebbenheuvel plat te branden. Die dag kruist zijn pad met Gilroy, de geliefde zoon van de opperheer, die Szarka en zijn roversbende "de Schimmen" verslaat, hem ontmaskert en publiekelijk vernedert. Niemand weet dat Szarka een buitenechtelijke zoon is van heer Steffin, ook Gilroy niet. Hij wordt herkent als de handlanger van heer Ridley van Sileàth en Doran Blackthorne.

Szarka was dertien jaar oud toen zijn moeder voor zijn ogen werd geëxecuteerd en hij van zijn vader heer Steffin vluchtte. Hij rende verwond het Ebbenwoud in, regelrecht in de armen van Doran Blackthorne, de rebellenleider die hem meenam naar het Oosten. Szarka groeide verder op tussen rebellen en bannelingen en een diepgewortelde haat jegens heer Steffin leidde tot monsterlijke daden, binnen en buiten het slagveld.

Als zijn weg met Gilroy kruist, twintig jaar later (in Vleugels van de dood), en hij publiekelijk vernedert wordt, wil Szarka niets liever dan zijn wraakgevoelens verder uiten en een einde maken aan Steffins bloedlijn. Hij ontvoert Brynn met de bedoeling Gilroy naar Sileàth Stad te lokken. Maar Gilroy blijkt uiteindelijk niet zoveel om Brynn te geven als hij beweert en verlooft zich met vrouwe Fionna van Stenborg. De ontmaskering van "de Schimmen" en de ontvoering van Brynn veroorzaken enkel opschudding tussen de strijdende partijen. Als Doran Blackthorne verhaal komt halen, schuift Szarka de schuld volledig op heer Ridley af. De rebellenleider geeft Szarka de opdracht om heer Ridley op discrete wijze om te brengen, zodat hij een nieuwe opperheer van Sileàth aan kan stellen.

Ondertussen worstelt Szarka met zijn gevoelens voor Brynn, die, in tegenstelling tot anderen, geen angst voor hem toont, en juist meer over hem te weten probeert te komen. Bij het zien van het vuurteken om haar nek, beseft Szarka dat hun lot met elkaar verbonden ligt, alleen laat hij dat uit niets blijken. Hij probeert het zelfs om verschillende redenen tegen te werken. Als Brynn verleidelijke avances maakt, denkt Szarka dat ze hem wil gebruiken om vrij te komen, maar in een moment van wanhoop waarin allebei hun toekomst op het spel staat, geven ze toe aan de aantrekkingskracht die ze voor elkaar voelen.

Szarka vindt geen goed moment om heer Ridley om het leven te brengen, maar weet Brynn van de executie te redden. Hij neemt haar mee naar het Ebbenwoud om haar daar vrij te zetten. Echter, ze lopen heer Ridley en zijn meedogenloze mannen tegen het lijf. Szarka raakt ernstig gewond. Met zijn laatste beetje kracht slaagt hij er alsnog in om Brynn te redden van een gruwelijke dood en helpt hij haar ontsnappen.

Eenmaal terug in het Westen, ontdekt Brynn dat ze zwanger is. Ze denkt dat Szarka dood is en heeft geen familie meer, dus doet ze alsof het kind van Gilroy is, zodat hij haar terugneemt en haar kind verzekert is van een goede toekomst. Ze geeft echter niets meer om Gilroy en ontwikkelt een duistere kant en wraakgevoelens naar heer Ridley. Voordat ze met Gilroy trouwt, beveelt ze hem Sileàth Stad aan te vallen.

Wanneer Gilroy Sileàth herovert van de rebellen, ontdekt Brynn dat Szarka nog in leven is. Szarka confronteert Gilroy eindelijk met het verleden en verliest in een duel, waarop Brynn tussenbeide moet komen om zijn leven te redden en Gilroy vermoordt. Brynn helpt Szarka het kasteel te ontsnappen. Samen reizen ze af naar het hoofdkwartier van de rebellen in Alfgard.

Szarka heeft zijn leven lang enkel pijn en verdriet gekend, zich ongewenst gevoeld, en voor een lange tijd blijft hij zijn gevoelens voor Brynn onderdrukken, probeert hij haar te ontlopen, ook al heeft een Ziener voorspelt dat ze in zijn leven zou komen. In Vloek van de schimmen wordt duidelijk wie deze Ziener is, namelijk Malakai, die Szarka's wens voor onvoorwaardelijke liefde in vervulling zou laten komen in ruil voor zijn ziel en magische krachten.

Szarka draagt een zilveren dolk bij zich (zie ook: de dolk van Az Eletfa), die hij aan Brynn schenkt voordat hij haar vrijzet in het Ebbenwoud. Deze dolk speelt een belangrijke rol in de gehele Vleugels van de dood-reeks en staat verbonden met het lot van Szarka en Brynn.

Na de Slag om Nerefel en de dood van heer Steffin valt er een enorme last van Szarka's schouders en krijgt hij de erkenning waar hij naar verlangde van Doran, die hem wil aanstellen tot opperheer. Als Brynn vlak daarna bevalt van hun zoon Rodion, staat hij eindelijk open om liefde te ontvangen en te geven.

Szarka is een complex personage en blijft worstelen met zijn geweten, met de daden die hij heeft begaan, met zijn traumatische verleden. Als er na de kroning van Doran Blackthorne een aanslag op de kroonprins wordt gepleegd, offert Szarka zichzelf op voor de toekomst van Nerefel.

Na zijn heldendaad, komt Szarka in het schimmenrijk terecht, waar de demon Malakai bezit krijgt over zijn ziel en magische krachten. In Vloek van de schimmen is Szarka bereid zich nogmaals op te offeren voor prins Caelan Doranszoon, met het risico naar de Nederwereld te worden gestuurd. Als het dankzij het dagboek van zijn moeder Emesha duidelijk wordt waar de magische dolk voor dient, dat het een goddelijk relikwie is, slaagt hij erin de demon te verslaan, en wordt hij de nieuwe "Duistere". Hij krijgt bijzondere krachten die hem deels onsterfelijk maken. Szarka ontketent de magiërs van het schimmenrijk en keert terug naar Sileàth. Als de Sileàth Stad is herbouwt, trouwt hij met Brynn en neemt hij vluchtelingen uit verschillende landen onder zijn beschermende vleugel. Uit angst voor zichzelf en zijn nieuwe krachten, weigert hij uiteindelijk de rol van opperheer en schenkt hij deze titel aan Brynn.

Szarka is een luchtmagiër en bezit de gave om herinneringen over te dragen door aanraking. Bovendien heeft hij de uitzonderlijke gave om eksters te beheersen. Zijn spiegeldier is een imposante Nerefelse ekster genaamd Emesha, die is vernoemd naar Szarka's moeder. Deze bijzondere vogel speelt een essentiële rol in de gebeurtenissen van de Vleugels van de dood-reeks.

Vanwege zijn angst voor vuur heeft Szarka moeite met het feit dat Brynn vuurmagie blijkt te bezitten, maar uiteindelijk leren ze hun krachten met elkaar te bundelen en vormen ze een sterk paar tijdens de strijd tegen Silvan Aurelin.

In Hart van de Duistere zoeken imperialisten contact met zijn zoon Rodion en betrekken ze hem bij de oorlog. Er vindt een grote eindstrijd plaats, waarin Szarka alle vormen van pijn ervaart om zijn geliefden te beschermen. In een gevecht op leven en dood, waarin de magische dolk een rol speelt, en voor de toekomst van Nerefel, komen Szarka en Brynn voor hartverscheurende keuzes te staan.

Advertisement